Dodany: 2011-12-13 09:04:54

 

Prawo bankoweBanki są niemal tak stare jak sama idea pieniądza jako środka płatniczego. Wraz z ich rozwojem i poszerzeniem zasięgu oddziaływań gospodarczych, zaszła z czasem potrzeba przynajmniej częściowej regulacji ich działań ogólnymi przepisami. Stało się to początkiem dyscypliny prawnej zwanej prawem bankowym. Osoba zajmującą się tymi kwestiami jest choćby adwokat wrocław.

 

Prawo bankowe obecnie jest w ogromnym stopniu zunifikowane jeśli dotyczy działań międzynarodowych bankowych instytucji finansowych. Oprócz tego, każdy kraj ma odrębne, indywidualnie wypracowane przepisy, określające zasady ich działalności na jego terenie. Obejmują one na przykład określenie maksymalnego progu dozwolonego procentu odsetek od kredytu czy innych umów zawieranych z klientami.

 

Adwokat wrocław i świadczone przez niego usługi mogą być przydatne w momencie, gdy postanowienia porozumienia są przez bank łamane i niezbędna jest interwencja prawnika. W takich przypadkach adwokat wrocław wskazuje podstawę prawną do egzekwowania uzasadnionych roszczeń klienta..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo bankowe
Nick: